Xem 199 link khang Facebook

2/ Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

3/ Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

4/ Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

5/ Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

6/ Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

7/ Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

8/ Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

9/ Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

10/ Đề nghị nâng ngưỡng tiền chạy quảng cáo Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

11/ Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

12/ Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

13/ Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

14/ Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

15/ Kháng tài khoản facebook bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

16/ Kháng bị đá thẻ tín dụng, thẻ hợp lệ nhưng Facebook không cho chạy

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

17/ Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

18/ Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

19/ Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

20/ Tài khoản bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

21/ Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

22/ Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

23/ Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

24/ Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

25/ Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

26/ Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

27/ Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

28/ Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

29/ Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

30/ Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

31/ Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Email: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

32/ Xin Nâng ngưỡng

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

34/ Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

35/ Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

36/ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

37/ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

38/ Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

39/ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

40/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

41/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

42/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

43/ Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

44/ California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

45/ Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

46/ THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

47/ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

48/ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

49/ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

50/ Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

51/ Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

52/ Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

53/ Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

54/ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

55/ Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

56/ Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

57/ Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

58/ Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

59/ Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

60/ Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

61/ Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

62/ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

63/ Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/

64/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

65/ Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

66/ Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

67/ Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

68/ Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

69/ Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

70/ Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/

71/ Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

72/ Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

73/ Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

74/ Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

75/ Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

76/ Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

77/ Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

78/ Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

79/ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

80/ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

81/ Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

82/ Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

83/ Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

84/ Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

85/ Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

86/ Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

87/ Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

88/ Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

89/ Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

90/ Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

91/ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

92/ Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

93/ Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

94/ Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

95/ Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

96/ Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

97/ Xác minh tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

98/ Đổi tên Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

99/ Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

100/ Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

101/ Report s.e.x

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ic1Asset 1