Our Pricing Plans

Tìm hiểu các gói dịch vụ của chúng tôi, từ Standard đến Professional, chọn ngân sách phù hợp.

Standard
99.00 / 1 Năm
Chọn giao diện bất kỳ
Gói Hosting cao cấp
Backup dữ liệu hàng tuần
Hỗ trợ cài đặt
Chỉnh sử thông tin doanh nghiệp
Cập nhật 10 bài viết trên web
Cài đặt Live Chat bất kỳ
Advanced
169.00 / 1 Năm
Chọn giao diện bất kỳ
Gói Hosting cao cấp
Backup dữ liệu hàng tuần
Hỗ trợ cài đặt
Chỉnh sử thông tin doanh nghiệp
Cập nhật 10 bài viết trên web
Cài đặt Live Chat bất kỳ
Professional
299.00 / 1 Năm
Chọn giao diện bất kỳ
Gói Hosting cao cấp
Backup dữ liệu hàng tuần
Hỗ trợ cài đặt
Chỉnh sử thông tin doanh nghiệp
Cập nhật 10 bài viết trên web
Cài đặt Live Chat bất kỳ
Novero Việt Nam

Novero Việt Nam có các dịch vụ như thiết kế website, Dịch vụ Seo, Thiết kế logo, Video Marketing, Dịch vụ quảng cáo... Với hơn 8 năm trong lĩnh vực này chúng tôi đảm bảo dịch vụ uy tín, hỗ trợ nhiệt tình mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ.

Danh Mục Chính

Newsletter